Haber

Memur ve emekli memurların sosyal yardımlarının detayları açıklandı.

Memur-Sen Konfederasyonu (Memur-Sen), memurlara yapılacak zamla birlikte 1 Ocak 2024’te en düşük memur maaşının yüzde 46,81 artışla 32 bin 297 lira 40 kuruşa çıkacağını bildirdi.

Memur-Sen, Kamu Görevlileri Tahkim Kurulu’nun belirlediği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme Kararlarını yazılı açıklamayla duyurdu.

Buna göre, kamu görevlilerinin maaş ve fiyatlarına 2024 yılında yüzde 15+10 artışla yıllık kümülatif yüzde 26,50, 2025 yılında ise yüzde 6+5 artışla yıllık yüzde 11,30 artış yapılacak. Yıllık artış oranı enflasyon farkı hariç kümülatif olarak yüzde 40,79 olacak.

2024 ve 2025’teki artış oranları enflasyon oranının altında kalırsa memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı artırılacak.

En düşük memur maaşına yüzde 46,81 artış

Evli ve iki çocuklu memur baz alınarak yapılan hesaplamaya göre, beklenen en düşük maaş, yüzde 15 artış, enflasyon farkı, toplu sözleşme ikramiyesi ve aile yardımları 1 Ocak 2024’te yüzde 46,81 artarak 22 bin 77 liradan 22 bin 77 liraya yükseldi. 32 bin 297 lira 40 kuruş. yükselecek.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi personelin ücret tavanı 2024 yılının ilk 6 ayında 32 bin 87 lira 81 kuruş, ikinci 6 ayda 35 bin 296 lira 59 kuruş, ilk 6 ayda 37 bin 414 lira 39 kuruş oldu 2025’in 6 ayında, ikinci 6 ayında ise 39 bin. 285 lira 11 kuruşa çıkacak.

Yeni koşullar çerçevesinde Harcırah Kanununa göre verilecek günlük fiyatların belirlenmesine yönelik çalışma yapılacak.

Veteriner hekim ve pozisyonundakilerin maaşı, peyzaj mimarı ve iç mimar unvanındaki sözleşmeli işçiye fiilen çalıştıkları gün başına 699 lira 53 kuruş (10 puan), fiilen çalıştıkları gün başına ise 251 lira 83 kuruş ek ücret olacak. mimar. Bu ödeme üç ayda 5 bin 36 lira 63 kuruştan fazla olmayacak.

Sıra tahsisli konutlar için belirlenen 5 yıllık ikamet süresi, engelli kamu görevlileri için 6 yıl olarak uygulanacak.

Sendikalı çalışanlara Toplu İş İkramiyesi aylık olarak ödenecektir. İkramiye tutarı aylık 360,08 liradan 520,60 liraya çıkarılacak ve 6 aylık artışlarla bire bir oranında artırılacak.

Aile bütçesi artırılacak ve eşi çalışmayan kamu görevlisine her ay 1673 lira 72 kuruş aile yardımı ödenecek.

1. derece çalışanlar için 3600 ek gösterge

1’inci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 3600’e çıkarılması ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun mevcut koşullar çerçevesinde evrensel unsurlarla uyumlu hale getirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

Başta şube müdürü olmak üzere müdür unvanına sahip işçiye 1399,07 lira (20 puan), müdür yardımcısı unvanına sahip işçiye ise 30 kuruş (15 puan) ek 1049 lira ödeme yapılacak. .

Kamuda çalışan mühendislere 1399,07 lira (20 puan), kimyagerlere 699,53 lira (20 puan), tekniker ve teknikerlere 349,77 lira (5 puan) ödeme yapılacak. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki 2 ve 3 numaralı çizelgelerde yer alan ücret göstergeleri 2 bin 280 rakamı eklenerek uygulanacaktır.

KİT’lerde yönetici ve yardımcılarına tazminat

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) görev yapan genel müdür, kombina, fabrika, işyeri ve işletme yöneticilerinin maaşlarına 2 bin 98 lira 61 kuruş (30 puan) ek ödeme yapılacak. Bu pozisyonlarda bulunanların yardımcıları, bölge müdür yardımcıları ve daire başkan yardımcılarına 1748,38 lira (25 puan) ek ödeme yapılacak.

Teknik şef, atölye şefi, teknik şef, teknik uzman, küme baş mühendisi, baş mühendis, baş mimar, mühendis, mimar, KİT’lerde çalışan şehir plancısı ve veteriner hekimler, biyolog, kimyager, fizikçi için 839 lira 44 kuruş (12 puan) İstatistikçi ve Matematikçi Unvanlı işçiye 349 lira 77 kuruş (5 puan) ek ücret ödenecek.

Şef takımlarda görev yapan işçilere 1538 lira 97 kuruş (22 puan), amir takımlarda görev yapan işçilere ise 839 lira 44 kuruş (12 puan) ek ödeme yapılacak.

Avukatların avukatlık ücretleri artırılacak

Kamuda çalışan avukatlara ödenebilecek avukatlık ücretinin aylık üst sınırı 14 bin 727 liraya (20 bin puan) çıkarılacak, bu avukatlara 202 lira 50 kuruş (275 gösterge rakam) ödeme yapılacak. davaları takip etme karşılığında günlük.

Kadroları Avukatlık Hizmetleri Sınıfında çalışan için 699 lira 53 kuruş (10 puan), tabip ve diş hekimi ekibi için 839 lira 44 kuruş (12 puan), tıp dışı sağlık çalışanı için 699 lira 53 kuruş (10 puan) . puan) ek ödeme alacaktır.

Emeklilere tazminat

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında emekli kamu görevlisine ödenen tazminat bedeli 2024 yılının ilk 6 ayında 9 bin 983 lira 43 kuruş, ikinci 6 ayda 10 bin 981 lira 78 kuruş, ikinci 6 ayda 11 bin 640 lira 68 2025 yılının ilk 6 ayında kuruş, 12 bin 222 lira 72 kuruş olacak. Sözleşmeli personel de bu ödemeden yararlanacak.

Devlet tarafından burs alan ve eğitim gören kamu görevlilerinin çocuklarına aile yardımı (çocuk yardımı) 184,09 lira (250 gösterge rakam) olarak verilecek.

1 Ocak 2024’te sivil savunma uzmanlarının maaşlarına 349 lira 77 kuruş (5 puan) zam yapılacak. Yangına müdahale sırasında hayatını kaybeden itfaiyecinin mirasçılarına 699 bin 532 lira 50 kuruş (en yüksek memur maaşının 100 katı) tazminat ödenecek.

Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine çocuk yardımı

Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine çocuk yardımı kapsamında, 0-6 yaş grubundaki çocuklara 552 lira 26 kuruş (750 gösterge rakamı), 0-6 yaş grubundaki çocuklara ise 276 lira 13 kuruş (375 gösterge rakamı) ödenecek. 6 yaşında.

Müze araştırmacıları, restoratörleri ve sanat tarihçilerine, arkeologlar için öngörülen ek özel hizmet tazminatı tutarı üzerinden, açık çalışma alanında çalıştıkları her gün için 251 lira 83 kuruş (en yüksek memur maaşının yüzde 3,6’sı) ödeme yapılacak.

Sürekli görev yolculuğu

Sözleşmeli çalışana ödenen nafaka kapsamı genişletilecek, sözleşmeli işçi her zaman görev seyahati hakkından yararlanacak ve yere çıktığı her gün için nafaka kararlarından yararlandırılacak.

İdari büro memuru ve idari taban çalışanı unvanına sahip sözleşmeli işçinin maaşlarına ilave 699 lira 53 kuruş (10 puan) ödeme yapılacak.

Müze araştırmacıları, arşivciler, folklor araştırmacıları, kütüphaneciler, kitap patologları ve sosyologlara hizmet süreleri dikkate alınarak ilgili tazminat oranları uygulanacaktır.

Baraj, enerji santrali, maden sahası, fabrika, trafo, istasyon ve istasyon gibi yerlerdeki kamu konutları “hizmet tahsisli” olarak kullanılacak. Hizmet tahsisli konutların tespiti yetkili sendika temsilcisinin katılımıyla belirlenecek.

İtfaiye ve ARFF görevlilerinin Genel İdari Hizmetler sınıfı kapsamında değerlendirilmesi devam edecek olup, bu işçi ve itfaiyecilere 489 lira 67 kuruş (7 puan) ek ödeme yapılacak.

Toplu taşıma kartı verilecek

Bakanlıkların merkez teşkilatları ile bağlı, ilgili ve bağlı kuruluşlarında görev yapan çalışanlara ulaşım hizmeti sağlanacak olup, taşra birimlerinde sunulan hizmetten kamu görevlileri de yararlanacak. .

Koruma ve güvenlik görevlilerinin maaşlarına 699 lira 53 kuruş (10 puan) ek ödeme yapılacak. Silahlı kuvvetlerde görev yapanların ek ödeme oranlarına 349 lira 77 kuruş (5 puan) eklenecek.

Ünvanı değiştirilerek başka takımlara transfer edilen kamu görevlilerinin yeni kadrosuna ilişkin mali haklarından doğan farklar ödenecek.

KİT’lerde çalışan bazı personel ve teknik personele ek ödeme

Aslında arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alan, tarım, hayvancılık uygulaması gibi açık çalışma alanlarında çalışan küme baş mühendisi, baş mühendis, baş mimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, maden haritacısı KİT’lerdeki ünite ve yollarda uzman, yer altı ve yerüstü maden uzmanı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, fizikçi, jeomorfolog, kimyager, biyolog, teknik şef pozisyonlarındaki sözleşmeli personele fiilen çalıştıkları gün başına 251 lira 83 kuruş, Çalışan sözleşmeli personel için teknik şef, atölye şefi ve teknik uzman (üç ayda 5 bin 36 lira ve 63 kuruş (yüzde 72)’yi aşmamak üzere yüzde 3,6, fiilen çalıştıkları gün başına 167 lira 89 kuruş (yüzde 2,4)) Başteknisyen sorumlusu sözleşmeli işçiye fiilen çalıştıkları gün başına kadastrocu, kadastrocu, topograf ve tekniker olarak 3 ayda 3 bin 357 lira 76 kuruş (yüzde 48), fiilen çalıştıkları gün başına 97 lira 93 kuruş (yüzde 1,4), teknisyen, teknik ressam ve kadastrocu ile üç ay içinde 1958’de 69 kuruş (yüzde 28) Türk Lirasını aşmamak üzere ilave bedel ödemesi yapılacak. Sözleşmeli işçiler de bu ödemeden yararlanacak.

Aile yardımının geriye dönük kullanımı

Aile yardımının 3 ay süreyle bildirime dayalı olarak geriye dönük ödenmesine tarih güncellenerek devam edilecek.

Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmetinin başlatılması yönünde adımlar atılacaktır.

Kadrolu teknik işçinin ek özel hizmet tazminatı oranları sırasıyla yüzde 3,6, yüzde 2,4, yüzde 1,4 ve sonunda yüzde 72, yüzde 48 ve yüzde 28 oranında artacak.

Ülke içinde yer değiştirme masrafları, sertifika zorunluluğu olmaksızın tüm işçilere ödenecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort